Garantins omfattning

Hela RIB-båten omfattas under en period av två (2) år från det att produkten säljs.

Skrovstrukturen omfattas av en fem (5) års garanti.

För kommersiell användning eller uthyrning har hela RIB-båten ett (1) års garanti.

link Läs mer på Highfield boats

Förlängning av garantin

Du kan förlänga din Highfield garanti upp till tio år genom att registrera din båt.

link Registrera din Highfield