Så reparera du din gummibåt/RIB i Hypalon

Material

VIKTIGT

Du måste vara säker på att din gummibåt/RIB har tuber av gummi/Hypalon material.
Är du osäker läs vår guide om hur du avgör om materialet är PVC eller Hypalon.

Innan du börjar limningen, tänk på:
Arbetsplatsen måste vara väl ventilerad, varm och torr.
Det går inte att använda limmet om luften är fuktig.
Använd inte någon värmekälla med öppen låga eftersom lösningsmedlen är mycket lättantändliga.
Använd inte limmet om det har varit blandat i mer än fyra timmar.

BLANDNING

Blanda limmet med härdaren i förhållandet 25:1.
Den levererade härdaren är i rätt proportion till limmet, så hälften av härdaren och hälften av limmet motsvarar också 25:1.

REPARERA ETT HÅL I TUBEN

Om skadan i tuben är större än 75 mm i någon riktning måste en “inre lapp” också användas.
Metoden är densamma som för en utvändig lapp, men den är svårare eftersom du arbetar på insidan av tuben.

INRE LAPP I PONTONEN

 1. Markera och klipp till materialet till rätt storlek.
  Den ska täcka skadan plus 30 mm på varje sida. Se till att allahörn är rundade.
  medel, torka en andra gång med lösningsmedlet tills väven känns klibbig.
  Stryk på ett tunt första lager av lim, vänta 30 minuter, stryk på ett andra tunt lager av lim.
 2. Slipa av den övre ytan på lappen tills den har en mattyta och slipa tubens inre yta tills den börjar ruggas upp och liknar mocka.
  Torka av lappen och den yta som ska limmas med Aceton.
  Låt lösningsmedlet avdunsta.
  Om du stryker på limmet för snabbt “blommar” det (blir vitt).
  Då måste limmet avlägsnas och nytt strykas på.
 3. Blanda hälften av limmet och härdaren (2990 tvåkomponentlim) enligt anvisningarna på burken.
  Pensla på tunt på ytorna, som ska se våta ut.
  Låt limmet torka i minst 30 minuter.
 4. Stryk på ett andra lager lim på båda ytorna.
  Vänta tills ytan är klibbig (5 till 15 minuter).
  Lägg en plastfilm på den inre lappens klistrade yta så att den kan rullas ihop och stoppas in genom hålet.
  Stoppa in den inuti tuben och placera den i rätt läge, ta bort plastfilmen.
  Pressa ned en sida med glättningsverktyget och sedan den andra sidan.
  Arbeta från mitten av lappen mot kanterna. Se till att ingen luft finns kvar mellan ytorna.
  Observera: limmet är ett kontaktlim, så snart det kommer åt den andra ytan fastnar det.
  Se till att lappen är rätt placerad innan ytorna kommer åt varandra.
 5. Låt torka i minst sex timmar.
 6. Pumpa sedan upp kammaren och kontrollera eventuella luftläckor. Den inre lappen måste vara lufttät.

YTTRE LAPP PÅ PONTONEN

 1. Förbered tubens utsida och den yttre lappen.
  Använd maskeringstejp runt lappen, så att limmet inte flyter ut, och lämna ca 3 mm avstånd som utrymme för materialtöjningen.
 2. Slipa av den övre ytan på tuben tills den har en mattyta och slipa lappens baksida tills den börjar ruggas upp och liknar mocka.
  Torka av båda ytorna med aceton.
  Blanda resten av limmet.
  Stryk på första lagret av lim, vänta 30 minuter och stryk på den andra lagret.
  Vänta tills ytan är klibbig (5 till 15 minuter).
 3. Lägg på lappen och gnid från mitten och utåt med glättningsverktyget.
  Kontrollera att alla kanter har fastnat.
  Se till att ingen luft finns kvar mellan ytorna.
  Ta bort tejpen och ta bort eventuellt överflödigt lim med aceton.
  Om det finns limrester kvar kommer de att bli bruna.
 4. Om limmet har torkat och inte fastnar ordentligt, värm försiktigt området med en hårtork eller varmluftspistol och pressa med glättningsverktyget.
 5. Låt torka i minst sex timmar innan du trycksätter tuben.
Total härdningstid är 48 timmar.
Fogen får full styrka efter sju dagar.

D-ringar och gummitillbehör

Gummi-, Hypalon- och Neopren-tillbehör kan limmas med Hypalon-lim med liknande teknik som vid reparationer.

 1. Slipa Hypalon-ytan där tillbehöret ska fästas tills den är lätt sliten.
  Slipa tillbehöret om det är av Hypalon eller gummi (slipa inte PVC).
 2. Rengör ytorna på både båten och tillbehöret med aceton för att avlägsna alla rester av fett eller damm.
 3. Stryk på ett tunt lager lim på båda ytorna. Låt limmet torka i minst 30 minuter.
 4. Stryk på ett andra tunt lager av lim på båda ytorna och vänta 5 till 15 minuter tills ytan känns klibbig.
 5. Pressa samman med så stort tryck som möjligt.
  Pressa ut luften med glättningsverktyget.
  Limfogen blir eventuellt starkare om du släpper ut luften före montering.
  Du måste få bort all luft mellan lappen och båtens yta, och lappen måste sitta fast ända ut i alla kanter.
 6. När all luft är borta under tillbehöret låter du det torka i 48 timmar.
  Fogen får full styrka efter sju dagar.

KM Gruppen AB - Telegramvägen 44, SALTSJÖ-BOO, 08-55778800